Preverba trase je pomemben del načrtovanja izrednega prevoza, zato sta ustrezno znanje in izkušnje, s katerimi razpolagamo, pomembni pri iskanju optimalnih rešitev. Načrtujemo varne, zanesljive, predvsem pa stroškovno učinkovite poti, ki jih opremimo s pisnim protokolom, podrobnostmi ter slikovno dokumentacijo.