Statična ekspertiza predstavlja osnovo za izvedbo izrednega prevoza brez posledic za stabilnost, varnost, uporabnost in trajnost premostitvenih objektov, seveda ob predpostavki, da se dosledno upoštevajo navodila za izvedbo izrednega prevoza.