Z mobilnimi tehtnicami, ki so certificirane za celotno EU območje, opravljamo meritve osnih pritiskov, skupnih mas ter meritve dimenzij samih izrednih prevozov.